Fiches

In de Gids voor Duurzame Aankopen kan je als overheidsaankoper fiches inzake duurzaam aankopen consulteren. In deze fiches vind je informatie over de markt, de trends, de impact gedurende de levenscyclus van de productgroep, keurmerken, standaarden en managementsystemen én tips om duurzaam aan te kopen. In een rubriek rond goede praktijken wordt ook verwezen naar de aanpak van andere aankopers.

Meer informatie: link naar <homepage> en zoek een productgroep/artikel.