Samenvatting Producttest verven

In 2007 werd het berekeningsmodel “Producttest” (www.ovam.be/producttest) ontwikkeld, dat organisaties toelaat hun vorderingen en prestaties op het gebied van milieuverantwoord productgebruik in kaart te brengen. De gegevens uit het berekeningsmodel laten een organisatie toe om op een gefundeerde wijze beslissingen te nemen en om het aankoopbeleid of het productgebruik aan te passen of bij te sturen. Het bestaande berekeningsmodel bevatte drie productcategorieën, met name ‘schoonmaakmiddelen’,  ‘kantoormateriaal’ en ‘elektrische en elektronische apparaten’.
 

Doelstelling van voorliggende studie was het ontwikkelen van een set van indicatoren voor verven en vernissen. Een belangrijke randvoorwaarde was dat deze indicatoren in het bestaande berekeningsmodel moeten kunnen worden ingepast.
In samenspraak met OVAM en verschillende stakeholders (LNE, provincies, producenten, onderzoekinstituut,…) werden volgende producttypes geselecteerd:

1.     Muur en plafond binnen

2.     Gevel buiten / hechtprimer

3.     Specifieke hout primer

4.     Hout en metaal primer / universele primer

5.     Specifieke metaal primer ferro

6.     Specifieke metaal primer non ferro

7.     Niet afwasbare muur- en plafondverf

8.     Afwasbaar muur- en plafondverf

9.     Verf voor gevel / minerale ondergrond

10. Beits binnen en buiten

11. Slijtvaste vernis voor trappen en vloeren (hoge belasting, bvb openbare gebouwen)

12. Niet slijtvaste vernis voor trappen en vloeren

13. Hout- en metaallak binnen

14. Hout- en metaallak buiten

15. Eénpotsysteem ferro

16. Eénpotsysteem non-ferro

17. Wegmarkeringsverf
 

Voor elk van de 17 productcategorieën werden criteria opgesteld onder de vorm van vragen en antwoorden, en een score gekoppeld aan de verschillende antwoordopties. De criteria werden afgetoetst tijdens een stakeholderoverleg waarin zowel gebruikers van de producttest, producenten/leveranciers van verven & vernissen als kennisinstituten aanwezig waren.
 

Lees het volledig eindrapport en bijlagen (NL)