Nuttige links

Ook in de buurlanden werden websites ontwikkeld die informatie geven over duurzame producten en diensten, meestal met het oog op duurzame overheidsopdrachten. Het betreft:
 

Sustainable Procurement Ressource Centre (Engels)
 

Europese Commissie (verschillende Europese talen)
 

Duitsland  (Duits)
 

Finland  (Engels en in Fins)
 

Frankrijk  (Frans)
 

Nederland (Nederlands)
 

Oostenrijk (Duits)
 

Verenigd Koninkrijk (Engels)
 

Zweden  (Zweeds en in Engels)
 

Zwitserland  (Duits)

Ook in België vindt u informatie over duurzame producten en diensten, al dan niet in het kader van overheidsopdrachten. We verwijzen hiervoor naar:

Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) (Nederlands)

Labelinfo (Nederlands en in Frans)
 

Milieukoopwijzer (Nederlands)
 

Achatsverts (Frans)

Relatief toegankelijke informatie over overheidsopdrachten voor bedrijven, verenigingen en burgers is te vinden op:
 

Belgische portaalsite (Nederlands, Frans, in Duits en Engels)
 

Voor specifieke vragen van inkopers of bedrijven met betrekking tot Belgische wetgeving, bestekken, opleiding of beschikbare goederen, diensten en werken kan verwezen worden naar de Belgische sites rond overheidsopdrachten:

Site FOD P&O overheidsopdrachten (Nederlands en Frans)
Site FOD Kanselarij van de Eerste Minister (Nederlands en Frans)