Duurzame keuzes

Het is niet altijd evident om te vergelijken welk product het meest duurzaam is vanuit een holistische milieu-, sociale en economische benadering. Bijvoorbeeld, is wijn van eerlijke handel uit Zuid-Afrika of een biowijn uit Frankrijk of een lokale wijn het meest duurzaam? Is een energie-efficiënte smartphone met een batterijlevensduur van 24 maanden interessanter dan een minder energie-efficiënt product met een batterijlevensduur van 48 maanden? Het verschil tussen deze opties is niet altijd te zien in de (totale) kost voor de verbruiker, maar wel in een vergelijking van de ecologische en sociale impact.

Of heeft de wijn uit Zuid-Afrika een langere afstand afgelegd en heeft het product dus een hogere CO2-impact door de hogere externe milieukosten van het transport. Er werd echter voor die wijn een eerlijke prijs betaald waardoor wijnboeren uit Zuid-Afrika meer kansen krijgen om hun familie een levenswaardig bestaan te bieden. Aan de andere kant heeft ook de meer lokale wijnboer deze doelstelling voor ogen en zorgt deze mogelijk voor plaatselijke werkgelegenheid. Wat is dan uiteindelijk de beste duurzame keuze?

Sommige keuzes hangen af van de prioriteiten van de eigen organisatie. Waar kiest jouw organisatie voor: voor een lokale korte keten of voor globale eerlijke/duurzame handel? Het maken van keuzes tussen twee of meerdere ‘duurzame’ opties zijn veelvoorkomend bij duurzaam aankopen. Voor sommige beslissingen, waarbij bijvoorbeeld externe milieueffecten worden meegerekend in de kosten, kan de methodiek van levenscycluskost helpen, maar in dat geval wordt bijna altijd met berekenbare gegevens gewerkt. Voor het maken van meer kwalitatieve duurzame keuzes is dit echter niet altijd mogelijk. Het is tevens een zaak van imago en consistent beleid dat overheden in hun aankopen voor bepaalde duurzame overwegingen gaan.