Marktonderzoek (2010)

In 2010 liet de POD DO een marktstudie uitvoeren. Deze studie diende te achterhalen of op de Belgische markt voldoende potentiële leveranciers aanwezig zijn die producten of diensten aanbieden die beantwoorden aan de criteria of labels voorgesteld in de Gids voor Duurzame Aankopen. 34 productcategorieën of fiches uit de gids werden onderworpen aan dit marktonderzoek. In totaal werden bijna 800 enquêtes naar bedrijven verstuurd. Deze bedrijven werden geselecteerd op basis van hun aanbod en hun grootte. Over het algemeen kunnen we stellen dat de respons lager was dan verwacht waardoor de studie over een aantal producten geen uitspraak kan doen. Voor die producten waarvoor er wel voldoende antwoorden ontvangen werden, kunnen we stellen dat de Belgische markt van producten die aan de criteria van de Gids voor Duurzame Aankopen voldoen, voldoende groot is. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de POD DO, in overleg met de sectorvertegenwoordigers en de ngo’s meer bruikbare fiches opstellen.

Raadpleeg: het rapport  / de bijlage