Harmonisatie (2011)

Sinds het begin van deze eeuw hebben verschillende overheidsdiensten producten en diensten vanuit duurzaamheidperspectief gedefinieerd. Deze bepalingen, vaak een opsomming van criteria en clausules, worden ingezet voor verschillende beleidsinstrumenten, waaronder duurzame overheidsopdrachten. Door de toenemende vraag naar duurzame producten kan het aanbod van duurzame producten en diensten op de markt geleidelijk stijgen.

Vaak gaat de opmaak van criteriasets gepaard met een vooronderzoek, een marktonderzoek en een bevraging van de sectororganisaties, ngo’s en andere overheidsdiensten.

Om duurzame criteriasets te bepalen, werden initiatieven genomen door verschillende Belgische steden en gemeenten, door gewestelijke overheidsdiensten, door de federale overheden, door de Europese Commissie en door verschillende buurlanden. In de meeste gevallen verliepen de acties ongecoördineerd.

Hier volgt een overzicht van het onderzoek en het overleg bij de gewestelijke overheden, bij de federale overheid en bij de Europese Commissie. Het is een eerste aanzet om de verschillende initiatieven in de toekomst beter op elkaar af te stemmen.

Het overzicht