Goede praktijken (2015)

Om de aankopen te verduurzamen vormen instrumenten zoals gidsen, keurmerken en clausules een belangrijke hulp. Daarnaast hebben aankopers nood aan concrete cases uit de praktijk.

Om een antwoord te bieden op deze vraag naar praktijkvoorbeelden, hebben verschillende Belgische gewestelijke en federale instanties goede praktijken samengebracht. U vindt reeds enkele voorbeelden op de productpagina’s van deze gids. De verwijzingen zullen in de komende maanden verder worden uitgebreid.

Inspiratie over buitenlandse cases vindt u in de volgende documenten. ze geven een overzicht van een 250-tal websites, verwijzend naar goede voorbeelden duurzaam aankopen voor verschillende product- en dienstengroepen. Let wel dat deze buitenlandse cases in enkele gevallen niet zomaar juridisch toepaspaar zijn in België. Denk maar aan voorbeelden uit Zwitserland of Noorwegen die niet gehouden zijn aan de Europese richtlijnen. Ook zijn verschillende cases al een aantal jaren oud en vormen in sommige gevallen niet altijd de meest innovatieve oplossingen op de actuele markt. Niettegenstaande hoopt deze lijst een aanzet te zijn om (nog meer) milieu-, sociaal en economisch verantwoorde aspecten en clausules te integreren in de bestekken.

- Opdrachten met milieu, sociale en ethische criteria (periode 2010 - 2015) (juni 2015)

- Opdrachten met sociale en ethische criteria (periode 2010 - 2017) (januari 2017)

 

Wilt u ook uw inspiratie delen? Die is van harte welkom. Op die manier kunnen ook uw ideeën en ervaringen andere aankopers inspireren. Een werkgroep van federale en gewestelijke besturen heeft daartoe een begeleidend kader uitgewerkt. In het formaat van goede praktijk vindt u de onderverdelingen van een beschrijvende fiche. Probeer het invullen van de fiche te beperken tot 2 à 4 pagina’s. Het volgende document geeft u een maatstaf voor de beoordeling van een goede praktijk.

Alle ingevulde fiches zijn welkom op contact@fido.fed.be. Effectieve goede praktijken worden vermeld op deze website. Publicaties blijven beperkt tot voorbeelden uit de overheid.