Smeermiddelen (niet kettingzagen)

Voor deze productgroep zijn geen fiches beschikbaar, voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina. Zie ook www.gevaarsymbolen.be  voor meer info

Criteria m.b.t. groenbeheer werden anno 2014 ontwikkeld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de federale overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s. U kunt deze hier raadplegen.

Labels

  • AU - label
  • Blaue Engel
  • EU Ecolabel
  • Nordic Swan
  • CtoC Silver or Gold