Hout (herkomst en/of behandeling)

   - Betreffende duurzaam hout: Omzendbrief P&O/DD/2 van 18 november 2005 betreffende

   het aankoopbeleid van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam

   geëxploiteerd hout. >> omzendbrief P&O/DD/2

   - Betreffende de oorsprong van het hout: cfr: FSC ou PEFC-labels

   - Betreffende houtbeschermingstechnieken:    cfr. ook Blauwe Engel

                                                                            >>> WORD (2016) >>>  PDF (2016) >>>
 

   - Betreffende houtbeschermingsstoffen: cfr. ook labels:

   Nature Plus , Nordic Swan  of Östrerreichissche Umweltzeichen

 

Labels

  • Blaue Engel
  • FSC
  • Nature Plus
  • Nordic Swan
  • PEFC
  • AU - label
  • EU Ecolabel