Enveloppen

Deze criteria gelden voor uit een vel papier of karton gevouwen enveloppen met klep. Ze gelden ook voor vensterenveloppen en het materiaal van het venstergedeelte mag een ander materiaal dan houtvezel zijn. Deze productgroep omvat ook gecapitonneerde enveloppen, op voorwaarde dat zowel de capitonnering als de wanden van de enveloppen van nieuw papier of kringlooppapier gemaakt zijn. Plastic enveloppen maken geen deel uit van deze productgroep.

Duurzame criteria Belgische federale overheid:

Voor meer informatie over criteria, clausules en instrumenten m.b.t. deze productgroep, gelieve de volgende fiche (pdf, WORD 2016) te raadplegen; voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina

Ter info, criteria van de Europese Commissie zijn te vinden bij: GPP Toolkit

Tips: 

Sectorinfo (2017): Responsible Office

Voorbeeld: FOD Personeel en Organisatie (2016): bestek bijlage1 bijlage 2 bijlage 3 

Voorbeelden: Brussel Leefmilieu

Voorbeelden: Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

Labels

  • Blaue Engel
  • FSC
  • NF Envrion.
  • Nordic Swan
  • PEFC
  • EU Ecolabel