Aanpassingswerken gebouwen

Criteria m.b.t. aanpassingswerken voor gebouwen werden anno 2016 ontwikkeld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de federale overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s. U kunt deze hier raadplegen

Labels

Last update: 
Wednesday, 5. October 2016