2017 Pilootproject FIDO

Voor het pilootproject wordt samengewerkt met de Federale Politie, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, de FOD Beleid en Ondersteuning, de FOD Financiën en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). Om ervaring te verwerven met deze problematiek organiseerde het FIDO in 2017 een 5-tal lerende netwerken. Daartoe werden 14 leveranciers van het type tier 1 en tier 2 onderzocht op verplichte of vrijwillige medewerking, dit in de sectoren ICT, textiel, schoonmaak en behandeling van archieven (leeswijzer tabel en samenvatting tabel Engels).

Het FIDO wenst in het bijzonder te kijken welke leerervaringen uit het pilootproject volgen om op die manier aanbevelingen te kunnen geven naar het toekomstig beleid rond het in kaart brengen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van leveranciers. Zij wisselt daarvoor ook ervaring uit met experten inzake gelijkaardige pilootprojecten in de gewesten of bij de lokale overheden. Tevens onderzoekt zij gelijkaardige pogingen bij de Zweedse overheid.

De ervaringen rond het project zijn gebundeld in een eindrapport. Meer informatie: Jo.Versteven@FIDO.fed.be