Vrachtwagens voor afvalinzameling

Meer informatie over de regelgeving rond schone voertuigen, met name omzendbrief 307 sexies en de Richtlijn Schone voertuigen (2019/1161) is terug te vinden op deze pagina.

Ook de Europese Commissie heeft een eigen set van criteria voor duurzaam transport (personenwagens, voertuigen voor openbaar vervoer en voertuigen voor afvalinzameling) opgesteld: GPP Toolkit

Ter info, criteria van de Nederlandse overheid: PIANOO

Tips: 

    Voorbeelden uit binnen en buitenland: “goede praktijken”

    Labels

    • Blaue Engel
    • EU Energy