Voedsel, dranken, catering

Vele aankopers stellen zich vragen over het juridisch correct gebruik van criteria en keuren m.b.t. eerlijke handel. Het arrest C-368/10 met betrekking tot een overheidsopdracht voor levering , installatie en onderhoud van warmedrankautomaten, en levering van thee, koffie en andere ingrediënten in een geschil tussen de Europese Commissie en het Koninkrijk der Nederlanden heeft sinds 10 mei 2012 meer duidelijkheid gecreëerd. Het arrest kan nagelezen worden op de website van het Hof van Justitie: Arrest

Duurzame criteria Belgische federale overheid:

Voor meer informatie over criteria, clausules en instrumenten m.b.t. deze productgroep, gelieve de volgende fiche (pdf, WORD 2017) te raadplegen; voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina

Ter info, criteria van de Europese Commissie zijn te vinden bij : GPP Toolkit

 

 

 

Tips: 

Voorbeeld (2021): Voedseloverschotten

Voorbeeld (2021): Bekers

Resolutie fair trade Belgische Kamer Volksvertegenwoordigers (2017)

Voorbeelden uit het buitenland: “goede praktijken”

Voorbeelden: Anderlecht (2014)

Voorbeelden: Brussel Leefmilieu

Voorbeelden: Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

 

Labels

 • Commerce durable
 • Commerce durable
 • Commerce durable
 • Commerce durable
 • (EU) Biolabels
 • (EU) Biolabels
 • (EU) Biolabels
 • (EU) Biolabels
 • (EU) Biolabels
 • (EU) Biolabels
 • (EU) Biolabels
 • (EU) Biolabels
 • MSC
 • V-label
 • ASC
 • Beter Leven
 • RSPO
 • Planet Proof