Groendienst

De criteria gelden voor het onderhoud van groene zones. Ze omvatten criteria voor de gebruikte producten en voor de technieken voor de uitvoering van de dienst.

Criteria m.b.t. groenbeheer werden anno 2014 ontwikkeld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de federale overheid, sectorvertegenwoordigers en NGO’s. U kunt deze hier raadplegen.

Voor deze productgroep zijn geen fiches beschikbaar, voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina

Ter info, criteria van de Europese Commissie zijn te vinden bij : GPP Toolkit

 

Tips: 

Aangezien tuindiensten de gebruikte planten, smeermiddelen en bodemverbeteraars omvatten, wordt verwezen naar de modelopdrachten voor deze producten.

Voorbeelden uit het buitenland: “goede praktijken”

  VIBE

Voorbeelden: Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

Labels