Batterijen (niet herlaadbaar)

Relevante regelgeving: Verordening (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen,
Ter info, criteria zijn terug te vinden bij de organisaties van de hiernaast vermelde labels:

Labels

  • Nordic Swan